puding

3D CHANGER PRO 2

3D Changer je konfigurátor polepů aut určený pro společnosti a designéry, kteří se polepům věnují. My ve WrapStyle jsme  si vědomi toho, jak důležité je přesně odprezentovat finální vzhled auta zákazníkovi. Proto podporujeme vývoj této přelomové aplikace. V říjnu 2020 byla spuštěna nová verze konfigurátoru 3D Changer 2, která posunula úroveň vizualizace ve 3D opět …

3D CHANGER PRO 2 Read More »

3D CHANGER PRO 2

3D Changer is a car wrap configurator for wrap shops and designers. We in WrapStyle are aware of the importance of accurate presentation and visualization of the final product to customers. Therefore we support the development of this game changing app. In October 2020 3D Changer 2 was launched and brought the visuals and user experience even to …

3D CHANGER PRO 2 Read More »

Zcela nová tiskárna Epson právě dorazila!

Společnost WrapStyle udělala v posledním desetiletí otisk v oblasti balení automobilů a její proslulost lze připsat grafickému designu a digitálnímu tisku. Popularita designu v tomto odvětví roste a umělecká díla jsou stále více vyhledávaná. Koneckonců, ukazuje všestrannost balicího studia, s nímž jsou uspokojeny potřeby zákazníků. Společnost WrapStyle kromě týmu interních designérů nově investovala do technologie …

Zcela nová tiskárna Epson právě dorazila! Read More »

NEW ADDITION IN THE HOUSE!

WrapStyle have made an imprint in the last decade in the field of car wrapping and its renown can be ascribed to graphic design and digital print.  Popularity of design grows stronger in the industry and artwork has become more wanted. After all, it displays versatility of the wrapping studio, with which customers´ needs are …

NEW ADDITION IN THE HOUSE! Read More »

Netopýří design pro Lady Hoonigan!

Předpokládáme, že Ninu nemusíme představovat evropským milovníkům automobilů a driftující scéně, kde se jí říká Lady Hoonigan. Tato okouzlující slovenská řidička je známá svou driftovací školou, která odráží její vášeň pro silné vozy, které neustále míří do strany. Tato řidička se rozhodla nechat oba svá auta redesignovat celopolepem a při této příležitosti jsme spojili své …

Netopýří design pro Lady Hoonigan! Read More »

LADY HOONIGAN BAT DESIGN!

We assume we do not need to introduce Nina to european car lovers and the drifting scene, where she is being called Lady Hoonigan. This charming Slovak driver is well known for her drifting school, that reflects her passion for powerful cars going sideways all the time. This lady driver decided to get both of her …

LADY HOONIGAN BAT DESIGN! Read More »

3D CHANGER konfigurátor celopološných polepů

Neustálým úsilím WrapStyle je posouvat hranice, vytvářet úžasná umělecká díla a přispívat do obalového průmyslu něčím novým. Proto WrapStyle podporuje vývoj konfigurátoru zabalení do auta s názvem 3D Changer. Tato aplikace je založena na 16 letech zkušeností v oboru balení automobilů, diskutovaných s profesionály, aby vyhověli jejich potřebám a pomohli jim s každodenní prací. Tento …

3D CHANGER konfigurátor celopološných polepů Read More »

3D CHANGER CAR WRAP CONFIGURATOR

WrapStyle’s continuous effort is to push boundaries, create amazing artwork, and contribute to the wrapping industry with something new. Therefore, WrapStyle has supported the development of a car wrap configurator called 3D Changer. The app is based on 16 years of experience in the car wrapping industry, discussed with professionals to meet their needs and …

3D CHANGER CAR WRAP CONFIGURATOR Read More »