Month: September 2015

SUBARU – SHOWCAR 2015

Once again, WrapStyle pushed the boundaries of what’s possible in car wrapping: creative design that changes at night was a big challenge for us. Last night we went to take pictures of #stineon and we have to say that we did a great job on this project.

Subaru – showcar 2015

WrapStyle opět posunul hranice toho, co je v car wrappingu možné: kreativní design, který se v noci mění, byl pro nás velkou výzvou. Včera v noci jsme šli fotit #stineon a musíme říct, že jsme na tomto projektu odvedli skvělou práci.