SERVICES​

WrapStyle™ has experience in various projects. There is no challenge we would not commit to do. Our work meets the highest quality standards and professionalism in the business. Offering premium services in car wrapping, commercial vinyl installations, automobile window tinting, boat & yacht wrapping, paint protection film and ceramic paint protection.

GRAPHIC DESIGN

PAINT PROTECTION FILM

WINDOW TINTING

CAR DETAILING

SPECIAL PROJECT

Bukit Timah Outlet

NEWS

WrapStyle™ is an international company, now one of the best wrapping and car styling companies in the world, a position that they gained during the last 5 years.

News

BENEFITS OF WRAPPING YOUR CAR​

BENEFITS OF WRAPPING YOUR CAR BENEFITS OF WRAPPING YOUR CAR Car wrapping is the ideal solution for individuals seeking original car designs. At Wrapstyle by Hyper 21, we offer a variation of wrap swatches for you to choose from. There are so many benefits; we have come up with the …

News

WRAPSTYLE CZ PRAHA BACK IN KOTVA!

We are happy to announce that the connection between WrapStyle Prague and Department store Kotva is actual again! Not for long, have WrapStyle changed the location only to come back to the place where premium service and Old Town atmosphere unite into an experience to be remembered. Wrapstyle Prague is …

News

WrapStyle CZ Chrudim just opened!

It is with sheer joy to announce that WrapStyle franchise chain has got a new acquisition. We have opened a new centre in Chrudim, Czech Republic. Make a visit and experience top-notch service, friendly and professional approach and pamper your car with a new coat!! You may find them on address:  Dašická …

Novinky

3D CHANGER PRO 2

3D Changer je konfigurátor polepů aut určený pro společnosti a designéry, kteří se polepům věnují. My ve WrapStyle jsme  si vědomi toho, jak důležité je přesně odprezentovat finální vzhled auta zákazníkovi. Proto podporujeme vývoj této přelomové aplikace. V říjnu 2020 byla spuštěna nová verze konfigurátoru 3D Changer 2, která posunula …

News

3D CHANGER PRO 2

3D Changer is a car wrap configurator for wrap shops and designers. We in WrapStyle are aware of the importance of accurate presentation and visualization of the final product to customers. Therefore we support the development of this game changing app. In October 2020 3D Changer 2 was launched and brought the visuals …

Novinky

Zcela nová tiskárna Epson právě dorazila!

Společnost WrapStyle udělala v posledním desetiletí otisk v oblasti balení automobilů a její proslulost lze připsat grafickému designu a digitálnímu tisku. Popularita designu v tomto odvětví roste a umělecká díla jsou stále více vyhledávaná. Koneckonců, ukazuje všestrannost balicího studia, s nímž jsou uspokojeny potřeby zákazníků. Společnost WrapStyle kromě týmu interních …

News

NEW ADDITION IN THE HOUSE!

WrapStyle have made an imprint in the last decade in the field of car wrapping and its renown can be ascribed to graphic design and digital print.  Popularity of design grows stronger in the industry and artwork has become more wanted. After all, it displays versatility of the wrapping studio, …

Novinky

Netopýří design pro Lady Hoonigan!

Předpokládáme, že Ninu nemusíme představovat evropským milovníkům automobilů a driftující scéně, kde se jí říká Lady Hoonigan. Tato okouzlující slovenská řidička je známá svou driftovací školou, která odráží její vášeň pro silné vozy, které neustále míří do strany. Tato řidička se rozhodla nechat oba svá auta redesignovat celopolepem a při …

News

LADY HOONIGAN BAT DESIGN!

We assume we do not need to introduce Nina to european car lovers and the drifting scene, where she is being called Lady Hoonigan. This charming Slovak driver is well known for her drifting school, that reflects her passion for powerful cars going sideways all the time. This lady driver decided …

As Mentioned By